AXmen - Is there a way to control who assists?

Due to a planned power outage on Friday, 1/14, between 8am-1pm PST, some services may be impacted. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์. Menu. หน้าแรก; ข้อมูลหน่วยงาน

2022.01.25 16:07 barimanlhs AXmen - Is there a way to control who assists?

I have my AXMen built up decently high but have had increasing trouble with the second mutant node in Doom 2 primarily because I cannot get Jubilee to assist and apply blind from what I believe is RNG. Is there a way to line them up to increase her assist chance or is this how the team is?
submitted by barimanlhs to MarvelStrikeForce [link] [comments]


2022.01.25 16:07 eroubenoff Oil in Engine Harness— 2015 subaru impreza

I have had this 2015 Subaru Impreza wagon for about 8 months now, about 70k miles total (5k since I got it). 2.0L engine, 5speed manual. This weekend, I was driving on the freeway and tons of steam starts coming out of the engine bay. I pulled over and got towed to the nearest dealership. They found a leak in the radiator hose + broken cap and quoted $500 to fix. Pain, but that's fine.
They also said there is oil in the engine harness and the control valve needs to be replaced, and quoted $4300 to replace.
My general question is: what the hell? I thought Subarus were supposed to be indestructible. What causes this? They didn't give a reason, I haven't been in any accidents. Is a 5k repair really just normal maintenance for these cars??
submitted by eroubenoff to AskMechanics [link] [comments]


2022.01.25 16:07 Pisces95 Long term disability

Hi everyone. I am on LT disability approved thru September of this year and may be extended after that. Few questions.. 1) Can my current company terminate me and if so, will that stop me from getting my monthly pymts? 2) if they can terminate me, will I get a severance? 3) When/If go back, do they have to give me my same old job back?
Thank you
submitted by Pisces95 to EmploymentLaw [link] [comments]


2022.01.25 16:07 AutoNewspaperAdmin [UK] - NHS staff have duty to be vaccinated - Javid | BBC

[UK] - NHS staff have duty to be vaccinated - Javid | BBC submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments]


2022.01.25 16:07 two-waythreat I just received my 1099-NEC should I file early again or wait?

Last time around I had to “confirm my identity” lol
View Poll
submitted by two-waythreat to IRS [link] [comments]


2022.01.25 16:07 niuz-bot Substanţe toxice ”eterne”, care nu se descompun cu uşurinţă în mediul înconjurător, identificate în vidre în Marea Britanie - [Analize]

Substanţe chimice „eterne” toxice, prezente în vasele de gătit cu înveliş antiaderent sau în ambalaje alimentare, au fost identificate în vidre din Anglia şi Ţara… Mai departe »
Citeste in continuare: https://www.g4media.ro/substante-toxice-eterne-care-nu-se-descompun-cu-usurinta-in-mediul-inconjurator-identificate-in-vidre-in-marea-britanie.html
submitted by niuz-bot to niuz [link] [comments]


2022.01.25 16:07 paulosmvr ADN de Leão | Episódio 55: Diogo Ventura

submitted by paulosmvr to SportingCP [link] [comments]


2022.01.25 16:07 Charming-Work-8075 Luffy's mother is imu theory

Hi ladies and geltmans I have a theory listen to me closely, ok so we all know that oda gets inspiretes from history so i have a theory based on history, so we all know who joyboy is right, in real life there was joyboy indian joyboy, so know my theory will begen joyboy Or rather jayabaya, jayabaya was a king of kediri he was also secret king of java it looks like quite familiar name right if my theory is true then java is island of jaya. Under his rule, the kingdom of Kediri reached its peak of jayabaya, particularly in literature. It is too similar for me too ancient kingdom was also prosperous kingdom next part he predicted the arrival of a great leader this person would be a descendant of the royal family of the ancient kingdom of Majapahit who would rise to become the greatest leader Java and the world would ever know. ok now this is too similar we have literally joyboy who is king of java, java is too similar name right, in my opinion java is jaya in one piece and joyboy was a king of jaya also in that time the kingdom of Kediri was at hes peak of wealth it looks similar, in one piece kediri is ancient Kingdom in my opinion, next part prediction:The most anticipated prediction of Jayabaya is that of the arrival of Ratu Adil, Ratu Adil means just a king. Jayabaya predicted that this person would be a descendant of the royal family of the ancient kingdom of Majapahit who would rise to become the greatest leader Java and the world would ever know. In my theory Ratu Adil is luffy and he is descent of the royal family from ancient kingdom D family.
submitted by Charming-Work-8075 to WildAnimeTheories [link] [comments]


2022.01.25 16:07 EtiLand 0 gang where you at

0 gang where you at submitted by EtiLand to memes [link] [comments]


2022.01.25 16:07 shuvammax $BabyUni ⭐ 1️0 BNB marketing budget⭐ Anti-bot⭐ Anti-whale feature ⭐ Launching Now on BSC ⭐This is BabyUni ($BABYU) token ♨️
We are the first BSC token with $UNI auto-claim feature.
4️% of every transaction will be rewarded back to every holder, while another 4️% will be burnt forever and 2️% will be added to our Liquidity.
Our smart contract has ♨️111PG Anti-bot code, coupled with ♨️ Anti-whale feature, please rest assured that bots will not have any place here. ♨️
❄️Telegram❄️
https://t.me/BABYUNICHAT
⚙️We just started building our community.⚙️
We will grow organically with heavy marketing plans.
We have more than ⚙️1️0⚙️ BNB reserved for advertisement and marketing.
BabyUni will surely be the latest token in the Baby family to reach 10 million marketcap.
⚡ Hop in before it is too late⚡
⚽ Tokenomics⚽
✅Total Supply: 100,000,000 $BABYU
✅DEV Wallet: 5%
✅MKT Wallet: 5%
✅MAX TX: 10,000,000 $BABYU / TRANSACTION
✅MAX TRANSACTION PERBLOCK : 1
✅Initial LP: 1 $BNB - 900,000,000 $BABYU
⚽Token Distribution⚽
✅4% Burn
✅4% $UNI distribution to all holders
✅2% LP
❌❌WARNING❌❌
-111PG ANTI-BOT ACTIVATED-
⭐️Please buy only via Pancake Swap⭐️
✨Contract Address✨
0x34D0a4129375b99014Cc37a2E281EaC0Aa41b45D
✨Buy link✨
https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x34D0a4129375b99014Cc37a2E281EaC0Aa41b45D

✨Website✨
http://babyuni.online/
✨Twitter✨
https://twitter.com/BabyUniTokenBSC
submitted by shuvammax to CryptoMoonCoins [link] [comments]


2022.01.25 16:07 knifestandards Brown Cortex

Brown Cortex submitted by knifestandards to knifeclub [link] [comments]


2022.01.25 16:07 lrpr App or program that I can specify arm or leg day and duration of workout?

New mom here short on time looking to do weight or strength training workout at home. I have resistance bands and dumbbells. I’m looking for an app where I can adjust the workout duration, say 30 minutes, and have specify arm or leg workout day. I’ve tried DailyBurn (but the works I want need equipment I don’t have). I also tried freeletics but was getting bored without having gym equipment. Any suggestions that have worked for you? Thanks!
submitted by lrpr to FitPostpartumJourney [link] [comments]


2022.01.25 16:07 signed7 Djokovic-backed ‘biotech’ firm’s approach likened to homeopathy - Exclusive: QuantBioRes says it designs treatments for viral diseases based on electromagnetic frequency

Djokovic-backed ‘biotech’ firm’s approach likened to homeopathy - Exclusive: QuantBioRes says it designs treatments for viral diseases based on electromagnetic frequency submitted by signed7 to europe [link] [comments]


2022.01.25 16:07 jessicarubies Subsystems

So my fiancée starts at the battery plant in Michigan working at GM Subsystems LLC. Do the subsystem people get bonuses as well?
submitted by jessicarubies to GeneralMotors [link] [comments]


2022.01.25 16:07 ComesandGoes31 "Everyone else hates Robyn but I don't" - Meri

submitted by ComesandGoes31 to TLCsisterwives [link] [comments]


2022.01.25 16:07 cogitom What are the least toxic fields in nursing?

submitted by cogitom to nursing [link] [comments]


2022.01.25 16:07 Outrageous_Neck9214 LGVN is running. Was there good news. Or just massively oversold.

submitted by Outrageous_Neck9214 to ShortSqueezeHeroes [link] [comments]


2022.01.25 16:07 Loose_Device_5302 What is this plant called? Friend I got it from was convinced it was a fake plant, hasn't been watered in 6 years. It has been confirmed real using a microscope.

What is this plant called? Friend I got it from was convinced it was a fake plant, hasn't been watered in 6 years. It has been confirmed real using a microscope. submitted by Loose_Device_5302 to plants [link] [comments]


2022.01.25 16:07 assagitaz Kostya Outta - We Were Together (Paul Hazendonk Remix) [Deepwibe Underground]

Publisher: Deepwibe Underground
Out Date: 2021-12-31
Quality: MP3 18.06 Mb / AIFF 79.38 Mb
Genre: Progressive House
Kostya Outta - We Were Together (Paul Hazendonk Remix) / (Key Gm, BPM 122, Length 7:30)​
DOWNLOAD - https://progonlymusic.com/index.php?route=release/release&release_id=530894
submitted by assagitaz to progonlydj [link] [comments]


2022.01.25 16:07 Arnadus [SOL] Solana. Price 🔥 +1.65% in 15 minutes

[SOL] Solana. Price 🔥 +1.65% in 15 minutes Discovered by TOP_15_15_MIN_UP submitted by Arnadus to cryptopricesalerts [link] [comments]


2022.01.25 16:07 ArBrTrR Looking for an ID on this. Doing a machine shop move and this was floating amongst the mics and VBlocks best we can come up with is some kind of rpm guage?? No attachments or anything else in the box.

Looking for an ID on this. Doing a machine shop move and this was floating amongst the mics and VBlocks best we can come up with is some kind of rpm guage?? No attachments or anything else in the box. submitted by ArBrTrR to Skookum [link] [comments]


2022.01.25 16:07 achebeeargh F28 - In black?

F28 - In black? submitted by achebeeargh to amihot [link] [comments]


2022.01.25 16:07 bigshitsmalltoilet [for hire] web developer, mobile app, and smart contact developers needed

Looking for 2-3 developers to hop on a startup looking to make a new best social media application for the next generation. $1-5k per project or hourly and negotiable based on experience. PM me for more details, include expertise and experience
submitted by bigshitsmalltoilet to Jobs4Bitcoins [link] [comments]


2022.01.25 16:07 Gee_Jay_ H: Nice Weapons & Armor W: Ari or Jug 25/25 Handmade

submitted by Gee_Jay_ to Market76 [link] [comments]


2022.01.25 16:07 cbs1138 Hold Strong

Frustrated, angered
full of contempt.
Feeling overwhelmed
ready to break.
But must soldier on
and take the hits.
Failure not an option
honor to be upheld.
Taken to the edge
but must back off.
Look for the little
blessings in life.
Or else engulfed in rage
strike out and explode.
submitted by cbs1138 to Poem [link] [comments]


http://argoynao.ru