9ia6z 28zs5 hef2z n4hre 8e5ti ikset ad5b9 r37af 2ik78 8i2f4 6e722 e8a2b y2fn3 e5rb6 24e92 b884d 2ziyh 93e9n htar8 4z3f3 y6r36 Question about what Boba said about Bib Fortuna |

Question about what Boba said about Bib Fortuna

2022.01.19 08:04 Roestuil Question about what Boba said about Bib Fortuna

Boba said he wanted to kill the fat pig that "double crossed" him. But in what way did Bib Fortuna double cross Boba Fett. Did I miss something?
submitted by Roestuil to BookOfBobaFett [link] [comments]


2022.01.19 08:04 0p88a Saitama goes on a date

Saitama goes on a date submitted by 0p88a to LongTimeNoSee [link] [comments]


2022.01.19 08:04 tah_zem Top 10 Machine Translation APIs

submitted by tah_zem to LanguageTechnology [link] [comments]


2022.01.19 08:04 lilyindia I was told if I plant this bean a fruitful dachshund tree will grow

I was told if I plant this bean a fruitful dachshund tree will grow submitted by lilyindia to DOG [link] [comments]


2022.01.19 08:04 Matster_v3 LTG Corrin

submitted by Matster_v3 to shitpostemblem [link] [comments]


2022.01.19 08:04 aesopsfables7 Where should I intern this summer?

View Poll
submitted by aesopsfables7 to csMajors [link] [comments]


2022.01.19 08:04 wingedpudding Yuka Scattred Shard Of The Yokai [PornPlay Hentai game] Ep.20 bunnysuit girl handjob a dirty old pervert

submitted by wingedpudding to GodKnowsImBrokeOF [link] [comments]


2022.01.19 08:04 ripjaw6442 Watch Me Fall - More than Gods Could Dream (Finland, 2001)

Watch Me Fall - More than Gods Could Dream (Finland, 2001) submitted by ripjaw6442 to melodicdeathmetal [link] [comments]


2022.01.19 08:04 perochan ONEWE - STUDIO WE : MAKE A SOUND – 2nd Mini Album 'Planet Nine : VOYAGER' Making #2 [ENG SUB]

submitted by perochan to kpop [link] [comments]


2022.01.19 08:04 Late_Alternative_446 Looking for og skull trooper account

submitted by Late_Alternative_446 to FortniteAccountsSale [link] [comments]


2022.01.19 08:04 THEZUKUS Samsung Galaxy Tab S8 Ultra leaks on support page complete with notch

submitted by THEZUKUS to VIRALNEWS_ZUKUS [link] [comments]


2022.01.19 08:04 jotaroronoa [P][D] Designing a Chatbot that identifies specific numbers and stores them in a database

I'm thinking of creating a ChatBot. The function of the Chatbot will be the following:
Keywords: {Salary, Increment}
The keyword is used to identify the sentences which will contain salary information
Case 1:
User: My Salary is 300K per month
Chatbot: Store 300000 in the database
Case 2:
User: My monthly compensation is 2Lkh
ChatBot: Store 200000 in database
Explanation: 2Lkh is an amount that equates to 200000. Compensation is a word similar to one of the keywords
Case 3:
User: My salary is quite low
ChatBot: No action
Case 4:
User: My salary is 1M per year
ChatBot: Store 1000000 in the database
For now, I'm only considering currency in rupees, and salary is stored regardless of whether it is monthly or yearly. Can you suggest to me a pipeline/Steps that I have to create in order to come up with this ChatBot?
I'm also not able to find the proper dataset for this task.
submitted by jotaroronoa to MachineLearning [link] [comments]


2022.01.19 08:04 dilettantedebrah It's a personal decision

It's a personal decision submitted by dilettantedebrah to WhitePeopleTwitter [link] [comments]


2022.01.19 08:04 LoveMangaBuddy Read Song in Cloud - Chapter 27 - TrueManga

Stranded in the desert, Liu Fu meets Yun Ge, a girl wearing green who came from nowhere sitting upon a snowy white camel. The two promise to meet in ten years. However, when Yun Ge goes to Chang An to see him, he has forgotten all about their promise, and on top of that seems to be in love with another beautiful girl. Just as Yun Ge is about to go back home, she meets Meng Jue. Just when Yun Ge th ... Read Song in Cloud - Chapter 27 - TrueManga. Read more at https://truemanga.com/song-in-cloud/chapter-27
submitted by LoveMangaBuddy to lovemanga [link] [comments]


2022.01.19 08:04 moeder_fucker Posting till I get a gf (day 11)

Let's see if I can reach triple digits
submitted by moeder_fucker to teenagers [link] [comments]


2022.01.19 08:04 CosmosOfCraigs 5/6 day PCR - no news is good news?

Hi,
Me and my partner took our 5 day PCR over 24 hours ago in Chiang Mai. My result came back negative around 24 hours after the test was taken, however my partner has not got her results yet.
Surely we should have had her results back by now as they said it would be a max of 24 hours. If we don’t hear anything, I assume she is negative?
Cheers!
submitted by CosmosOfCraigs to ThailandTourism [link] [comments]


2022.01.19 08:04 AutoNewspaperAdmin [AF] - AFCON2022: Guinea advance 2nd despite 2-1 loss to underdogs Zimbabwe | France24

[AF] - AFCON2022: Guinea advance 2nd despite 2-1 loss to underdogs Zimbabwe | France24 submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments]


2022.01.19 08:04 Sea-Patient-1804 哈哈 太隐私了

哈哈 太隐私了 submitted by Sea-Patient-1804 to CLTV [link] [comments]


2022.01.19 08:04 Admirable-Can-1935 Whos more dangerous scp-001 (when day break) or scarlet king

What do you think about it
submitted by Admirable-Can-1935 to SCP [link] [comments]


2022.01.19 08:04 AutoNewspaperAdmin [Business] - Winners and losers of Microsoft's $75 billion deal to buy Activision Blizzard | France24

[Business] - Winners and losers of Microsoft's $75 billion deal to buy Activision Blizzard | France24 submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments]


2022.01.19 08:04 Ahshizherewasemkay This man is Talking about dream on a nonrelated vid

This man is Talking about dream on a nonrelated vid submitted by Ahshizherewasemkay to ihadastroke [link] [comments]


2022.01.19 08:04 DemonKingPunk What’s your final semester anxiety like?

So I have one more to go. But how is it different? In some regards this feels just like the start of any old semester, with the morale boost in knowing that this is it. In lesser aspects, it feels like the chips are on the line, and the pressure to succeed is high.
submitted by DemonKingPunk to EngineeringStudents [link] [comments]


2022.01.19 08:04 DryConstruction3995 Twit by Aleksandr#9788

https://twitter.com/AleksandrLutsk1/status/1483754449810165760?s=20 https://twitter.com/AleksandrLutsk1/status/1483754263109066756?s=20 https://twitter.com/AleksandrLutsk1/status/1483754357535428610?s=20 https://twitter.com/AleksandrLutsk1/status/1483754168099745804?s=20
submitted by DryConstruction3995 to YuserNetwork [link] [comments]


2022.01.19 08:04 GERDI-RMTK W0059: Wetswijziging Wet op de accijns als onderdeel van Lastenverlagingen Plan 2022

Wetswijziging Wet op de accijns als onderdeel van Lastenverlagingen Plan 2022 Dekoul, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. maakt bekend: Door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, vastgesteld: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat eerlijkheid binnen het brouwersberoep van groot belang is; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd: Hoofdstuk II, afdeling 1, artikel 7, lid 1 komt te vervallen:
De accijns bedraagt per hectoliter voor bier met een extractgehalte, uitgedrukt in percenten Plato, van:
A minder dan 7 € 8,83;
B 7 tot 11 € 28,49;
C 11 tot 15 € 37,96;
D 15 en meer € 47,48.
Hoofdstuk II, afdeling 1, artikel 7, lid 1 komt te luiden:
De accijns bedraagt per hectoliter voor bier met een alcoholgehalte, uitgedrukt in percenten, van:
A minder dan 6% € 5,12;
B minder dan 15% € 6,58;
C minder dan 22% € 47,48.
Artikel II Deze wet treedt in werking op 1 juli 2022 na goedkeuring door de Staten-Generaal.
Artikel III Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de accijns als onderdeel van Lastenverlagingen Plan 2022
Memorie van toelichting De regering heeft als één van haar voornaamste doelstellingen om de leefbaarheid in het Koninkrijk der Nederlanden te verhogen. Dit wil zij bereiken door consistent meer lastenverlagingen toe te voegen. Het ministerie van Algemene Zaken heeft zich op deze taak toegelegd wat normaliter onder het bewind van de Minister van Financiën en Economische Zaken zou vallen, deze keuze is bewust gemaakt om de werkdruk op het ministerie van Financiën en Economische Zaken te verlagen zodat zij de focus kunnen leggen op de begroting. Gezien het ministerie van Algemene Zaken effectief weinig beleid schrijft heeft zij de taak op zich genomen om het collectieve Lastenverlagingen Plan 2022 uit te schrijven en te presenteren aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de hoop dat zij deze overleven aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Deze wetswijziging zorgt ervoor dat de overheid afstand neemt van het verouderde systeem om bieraccijnzen te berekenen op basis van de Plato-schaal. In plaats daarvan zal het Koninkrijk der Nederlanden vanaf heden enkel kijken naar het geleverde eindproduct. Het gaat hier dan ook om percenten alcohol, wat volgens de regering een betere afweging geeft in het eindproduct gezien de Plato-schaal niet altijd één op één overeen komt met de alcohol in een product. Daarnaast is er druk vanuit de Europese Unie om de wetten omtrent de Plato-schaal te wijzigen mbt bierkosten. De regering probeert op deze wijze ook de brouwers van ons land te beschermen. Netto zal voor de gemiddelde inwoner de kosten van het glas bier hier marginaal door dalen, de grootste lastenverlaging van dit voorstel is voor de bierbrouwers in Nederland.
Een bijkomende notitie is dat dit voorstel ook een stop brengt tot de druk vanuit de Europese Unie om de voordeelschalen af te breken. De regering zal er op toezien dat de voordeelschalen voor kleine brouwers behouden blijven, deze zullen 1 op 1 overgenomen worden op de nieuwe tarieven, enkel de bovenste laag komt bij de Belastingdienst te vervallen. Dit zal een immense lastenverlaging zijn voor allerlei bierbrouwers. Tevens is de bovenste laag van 15 t/m 22 percent expres hoog gehouden zodat dit geen “loophole” wordt om bierdistillaten te vervaardigen voor lagere tarieven. Deze wetswijziging is fase 2 in het Lastenverlagingen Plan 2022.
Deze wetswijziging is ingediend door Minister van Algemene Zaken Vylander namens de Regering Deze lezing loopt tot en met zaterdag, 22 januari submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]


2022.01.19 08:04 niuz-bot FOTO Portavionul american vândut pentru un cent, ultimul cu propulsie convențională, a pornit pe ultimul drum - [Actualitate][Internațional]

Nava americană de război USS Kitty Hawk, ultimul portavion cu propulsie convențională lansat la apă, a pornit în ultima sa călătorie sâmbătă, părăsind baza navală Kitsap din Bremerton, Washington, cu destinația Browsnville, Texas, unde urmează să fie casat de o companie navală, relatează Insider.
Citeste in continuare: https://www.hotnews.ro/stiri-international-25310886-portavionul-american-vandut-cent-pornit-ultimul-drum.htm
submitted by niuz-bot to niuz [link] [comments]


http://kond-service.ru